<dfn id="bz7jv"><progress id="bz7jv"><font id="bz7jv"></font></progress></dfn><sub id="bz7jv"></sub>
<video id="bz7jv"></video>

<sub id="bz7jv"><address id="bz7jv"><delect id="bz7jv"></delect></address></sub>
  <em id="bz7jv"><address id="bz7jv"><nobr id="bz7jv"></nobr></address></em>
    2020年度实施清洁生产审核重点企业信息简表  
  跪求黄色网站

  <dfn id="bz7jv"><progress id="bz7jv"><font id="bz7jv"></font></progress></dfn><sub id="bz7jv"></sub>
  <video id="bz7jv"></video>

  <sub id="bz7jv"><address id="bz7jv"><delect id="bz7jv"></delect></address></sub>
   <em id="bz7jv"><address id="bz7jv"><nobr id="bz7jv"></nobr></address></em>
    
      草酸二乙酯
      固体乙醇钠
      液体乙醇钠
      固体甲醇钠
      液体甲醇钠
      草酸二甲酯
      草酸二丁酯
      固体叔丁醇钠
      3-乙基-4-甲基-3-吡咯啉-2-酮
      草酸
      更多产品
    
     详细内容

    

   中文名称:草酸二丁酯
   英文名称:Dibutyl oxalate
   中文别名:草酸二丁酯
   CAS RN:2050-60-4
   结 构 式:

   分 子 式:C10H18O4
   分 子 量:202.2498
   物化性质:
   性状:无色油状液体,微有芳香气味。
   熔点:29.6℃
   沸点:245.5℃
   相对密度:0.9873
   折射率:1.4180
   溶解性:溶于乙醇、乙醚、不溶于水。
   用途:用作溶剂,也用于有机合成。

    

   ?